38. OLAĞAN ANKARA İL KONGRESİ DELEGE LİSTESİ HAKKINDA

15.09.2023

38. Olağan Ankara İl Kongresi Delege Listesi 16.09.2023 Cumartesi günü 09.00 - 18.00 saatleri arasında İl Başkanlığımızda (Milli Müdafaa Cad. Müdafaa Apt. No:10/3 Güvenpark-Kızılay) askıya çıkarılacaktır. 18.09.2023 Pazartesi günü saat 18.00 da askıdan indirilmek üzere 3 (üç) gün askıda kalacaktır.