ALİ HİKMET AKILLI

Özgeçmişi

2005-2006 Ankara İl Disiplin Kurulu 

2006-2011 Çankaya İlçe Yönetim Kurulu

2014-2016 Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığında Yardımcı

2016-2018 Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri

2018-         Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü